preloader image
Werk in uitvoering Projecten in beeld gebracht.
Haalbaarheidsonderzoek complex Sportlaan - opdrachtgever De Huismeesters.
Gebiedsontwikkeling Tsjerkesleat Heeg, Uitbreiding Folsgare, woningbouw ontwikkeling Hommerts, Sneek en Heeg - opdrachtgever Súdwest Fryslân.
Gebiedsontwikkeling en Beheer UNESCO Wereld Erfgoed Kolonie van Weldadigheid Veenhuizen - opdrachtgever Stichting de Nieuwe Rentmeester Veenhuizen.

Status: opdracht afgerond.