preloader image
Vastgoedsturing en Haalbaarheidstudies
Beleggen of beheren van vastgoed, maatschappelijk en/of commercieel, gaat niet zonder een helder rekenplaatje. Fokkens Grondgoed heeft een rekenmodel ontwikkeld waarmee in één oogopslag het financiële plaatje duidelijk wordt. Toepasbaar voor investeringsbeslissingen, Hold-Sell Analyses en Total Cost of Ownership berekening (TCO).

Het rekenmodel vormt daarmee de basis voor haalbaarheidsstudies op maat. Geen duimdik rapport, maar een helder rekenplaatje met een gedegen analyse van de businesscase.  Altijd met een brede blik op zowel financieel- en maatschappelijk rendement. Naast de cijfers maken omgevingsfactoren, zoals leefbaarheid, klimaat, ecologie en cultuurhistorische waarde, een belangrijk onderdeel uit van het haalbaarheidsonderzoek.
Het voorbeeld hieronder betreft een businesscase voor 20 sociale huurwoning (doelgroep 1 en 2 persoonshuishouden). Uitgevoerd met gangbare bouwmethoden en een prijsniveau van 2022. Hieruit blijkt dat de haalbaarheid onder druk staat.