preloader image
Drive Op een slimme manier samen (duurzame) waarde maken, rendement verhogen, CO2 uitstoot reduceren, mooie objecten behouden, nieuwe waarde toevoegen en kwaliteit borgen voor de toekomst is mijn drive! De laatste jaren volgen maatschappelijke en economische ontwikkelingen elkaar snel op. Ontwikkelingen die direct of indirect van invloed zijn op de wijze waarop we tegen vastgoed aankijken. Ingewikkelde vraagstukken, maar ook veelal nieuwe kansen voor een mooi rendement of behoud van waarde. We zien steeds meer dat oplossingen gevonden worden waar mensen samen met hun omgeving integrale plannen maken. Als procesmanager is mijn uitgangspunt: 1 + 1 = 3.
Expertise Vanuit een ruime ervaring lever ik diensten op het gebied van (gebieds)ontwikkeling, vastgoedsturing en beheer. Op onderdelen of integraal, dit al naar gelang uw behoefte of de fase waarin uw project zich bevindt. Mijn expertise ligt daarbij bij de volgende onderwerpen:

  • Procesmanagement voor herstructureringen en gebiedsontwikkeling

  • Bemiddeling en advies ten aanzien van aan- en verkoop transacties

  • Vastgoedsturing: strategische keuzes vertalen in een heldere grond- en vastgoedexploitatie

  • Creatieve oplossingen voor (her)ontwikkeling en herbestemming

  • Optimaliseren exploitatieresultaat door gedegen beheer en tactisch advies


Als rentmeester is het tevens mogelijk om vastgoed langdurig in beheer te nemen of op te treden als onafhankelijk gebiedsregisseur.
Werkwijze In ontwikkelingsplanologie komen thema’s als energietransitie, historische context, woningbouwopgave, klimaatadaptatie, herbestemming, gebiedsmanagement, zorginfrastructuur, retail- en horecavoorzieningen bij elkaar samen. De kunst is om publieke en private belangen daarbij zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen en samen gedegen plannen maken. Dit proces start met een doordachte visie en in tweede instantie een nuchter rekenplaatje en risico analyse. Daarna volgt het creatieve denkwerk met nadrukkelijke aandacht voor omgevingsfactoren en participatie van burgers en belanghebbenden. Het juiste plan volgt dan automatisch!

Naar mijn overtuiging is juist deze volgorde cruciaal voor elke succesvolle (her)ontwikkeling. Veelal stranden plannen vroeg of (soms) heel laat in het ontwikkelproces als de solide basis ontbreekt. Om dit te voorkomen blijken eigen overtuiging, een gedegen rekenplaatje en draagvlak van de omgeving keer op keer succesfactoren. Met een drive voor de juiste balans tussen omgeving, mensen, kwaliteit en prijs ga ik graag samen met u aan de slag om uw plannen te realiseren.
De persoon Reind Fokkens Woonachtig in Leeuwarden, getrouwd en de trotse vader van vier kinderen. De deur staat bij ons thuis altijd open voor iedereen. Dat geeft een gezellige reuring in huize Fokkens. De weekenden zijn dan ook snel gevuld met sportactiviteiten van de kinderen, sociale contacten en het werk in en om het huis.  Mijn vrije tijd breng ik het liefst buiten door.

Sporten doe ik op de Leeuwarder Roeivereninging Wetterwille. Op het water vind ik vaak de ultieme rust en inspanning tegelijk. Bij het roeien vormt teamgeest en samenwerking de basis van succes. Naast het perfectioneren van je eigen techniek is er maar één echt doel en dat is snelheid! Elke dag op het water zijn omstandigheden anders en dan komt het erop aan dat je je aanpast aan die situatie en de optimale prestatie levert. Dat lukt niet zonder goede afspraken. Voor elkaar willen werken, niet opgeven, elkaar coachen, incasseren op slechte dagen maar vooral samen succes vieren! En wat smaakt de koffie na afloop dan goed!

Ook zet ik mij via Lions Ljouwert ’80 graag in voor het goede doel. Hierbij staat persoonlijk contact, goede sfeer, creativiteit, samenwerking en werken aan concrete doelen centraal. Met een groot hart voor mensen die het minder hebben dan wij proberen we met onze club de wereld iets mooier te maken.

Al deze aspecten komen ook terug in mijn dagelijkse werk. Met veel positieve energie en grote betrokkenheid werk ik graag aan vastgoedopgaves die ertoe doen. Hieruit haal ik mijn voldoening en werkplezier. Met deze instelling werk ik graag samen met u aan de uitdagingen die nog voor ons liggen!