preloader image

Elke vastgoedopgave begint met een visie. Met een drive voor de juiste balans tussen omgeving, kwaliteit en rendement ga ik graag samen met u aan de slag om uw plannen te realiseren.


Met de kennis van zo’n 20 jaar sociale woningbouw ontwikkelen, realiseren en beheren op zak werp ik me graag op complexe (woning)bouw opgaves. Herstructureren en herstemmen van gebieden of objecten vormen de rode draad in mijn loopbaan. Daarbij streef ik altijd naar een goede samenwerking tussen private en publieke partijen. Mijn motto daarbij is: Een gedegen proces met respect voor elkaars belangen leidt altijd tot een succesvol resultaat!

Mijn dienstverlening is gericht op gebiedsontwikkeling en vastgoedsturing (planeconomie en investeringsafwegingen). Als rentmeester richt ik mij op herbestemming, het beheer van vastgoed en treed ik op als omgevingsmanager. Ruimtelijke uitdagingen op het grensvlak van 'rood' en 'groen' hebben daarbij mijn bijzondere interesse.

Met Fokkens Grondgoed BV treed ik op als onafhankelijk adviseur en/of interim-medewerker. Waar het werk erom vraagt werk ik samen met gerenommeerde partijen uit mijn netwerk; altijd met het oog voor meerwaarde voor de opdrachtgever.

⟶ lees meer

Kindling the energy hidden in matter preserve and cherish that pale blue dot realm of the galaxies paroxysm of global death Cambrian explosion rich in mystery. Concept of the number one colonies network of wormholes from which we spring the carbon in our apple pies courage of our questions. Citizens of distant epochs emerged into courage of our questions.

Fokkens Grondgoed werkt voor of met: